Tin tức

19/02/2022
Thanh long xuất khẩu vào Úc phải được trồng theo quy trình canh tác tốt tại vùng được Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra và cấp mã số. Đồng thời, phải được xử lý bằng hơi nước nóng để diệt dịch hại và được kiểm tra ngặt nghèo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.
06/04/2022
Hiện nay, do tình hình xuất khẩu thanh long bằng đường bộ gặp nhiều khó khăn, nhiều DN đã chuyển hướng sang xuất khẩu chính ngạch bằng đường biển.