News

19/02/2022
Vietnam shipped its first batch of dragon fruit to Australia, the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) said during an event held in the Hoàng Phát Fruit Company Ltd, Long An Province, on Wednesday.
06/04/2022
Hiện nay, do tình hình xuất khẩu thanh long bằng đường bộ gặp nhiều khó khăn, nhiều DN đã chuyển hướng sang xuất khẩu chính ngạch bằng đường biển.